نمایندگان کانون در هیات های حل اختلاف مالیاتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱ دقیقه

نمایندگان کانون در هیات های حل اختلاف مالیاتی

نمایندگان کانون در هیات های حل اختلاف مالیاتی

 1. سید کمال هاشمی ، سردفتر ۲۰۷ تهران.
 2. محمدحسین صادقی ، سردفتر بازنشسته ۶ شهرری.
 3. اردشیر مهر علیان ، سردفتر ۲۲ شهرری.
 4. ایمان اکبر اشرفی ، دفتریار ۱۲۵۰ تهران.
 5. عسگر جعفرزاده ، سردفتر ۱۱۸ تهران.
 6. سید مرتضی دری ، سردفتر بازنشسته ۱۹۴ تهران.
 7. مبارکه شهریاری ، سردفتر ۶۶۵ تهران.
 8. مسعود گلشن ، سردفتر بازنشسته ۵۰۴ تهران.
 9. کریم دعاگوئی ، سردفتر ۱۱ شهریار.
 10. مجید رفیعی ، سردفتر ۷۸۰ تهران.
 11. مجتبی احمدی ، سردفتر ۴۸۹ تهران.
 12. ولی اعرابی ، سردفتر بازنشسته ۵۲۹ تهران.
 13. حسین اسلامی ، سردفتر ۲ شهرری.
 14. علی اصغر جوادی ، سردفتر ۱۰۶۰ تهران.
 15. سمیه زنگنه راد ، سردفتر ۱۱۷۳ تهران.
 16. نورعلی مظاهری ، سردفتر بازنشسته تهران.
 17. مهرانگیز ارجمندی نژاد ، سردفتر ۱۲۵۰ تهران.
 18. جواد امیرپور کورانی ، سردفتر ۵۰ اسلامشهر.
 19. عزت کلهر، دفتریار ۱۰ قدس.
 20. علی اسکندری ، سردفتر ۹۳۴ تهران.
 21. محمد احمدی ، سردفتر ۹۸۷ تهران.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران