ضرایب تشخیص درآمد – نسبت سود فعالیت

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

ضرایب تشخیص درآمد

نسبت سود فعالیت

کد یونیک سردفتر (اینتاکد): ۳۱۱۰۰۴۰
کد یونیک دفتریار (اینتاکد): ۳۱۱۰۰۵۰

ضرایب تشخیص درآمد

کد شناسایی فعالیت (آیسیک) مرتبط با دفاتر اسناد رسمی: ۷۴۱۱

گردآوری: احسان صادقیان، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران