قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵

‌ماده ۱ – بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌گردند.

‌ماده ۲ – لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۱۳۵۹.۳.۳ شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.

‌ماده ۳ – پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.

‌تبصره – آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۳.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


آیین‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب‌ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ریاست‌ قوه‌ قضاییه‌

در اجرای ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ ۷۱/۳/۳ و تبصره‌ ذیل‌ آن‌، نحوه‌ توزیع پاداش‌ به‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ میشود:

ماده‌ ۱ ـ سردفتر هر دفترخانه‌، مکلف‌ است‌ ۱۵ درصد از حق‌ التحریر مصوب‌ اسناد تنظیمی در دفترخانه‌ را در هر ماه‌ احتساب‌ و به‌ کارکنان‌ و دفتریار دوم همان‌ دفترخانه‌ به‌ شرح‌ آتی پرداخت‌ نماید:

ماده‌ ۲ ـ برای پرداخت‌ پاداش‌، رعایت‌ شعائر اسلامی، نوع‌ شغل‌، مهارت‌ فنی، نحوه‌ رفتار با همکاران‌ و ارباب‌ رجوع‌، دقت‌ و صحت‌ در کار و حضور منظم‌، ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳ ـ عناوین‌ شغلی موجود در دفاتر اسناد رسمی و امتیازات‌ عبارتند از:

  1. مستخدم‌ و آبدارچی: ‌۴ امتیاز
  2. نامه‌ رسان‌: ۵ امتیاز
  3. ماشین‌ نویس‌: ۶ امتیاز
  4. بایگان‌: ۷ امتیاز
  5. ثبات‌: ۷ امتیاز
  6. مسئول‌ خدمات‌ اداری و مالی دفترخانه‌: ۷ امتیاز
  7. سند نویس‌: ۸ امتیاز
  8. دفتریار دوم‌: ۵ امتیاز

و در صورتی که‌ متصدی هر کدام‌ از مشاغل‌ فوق‌ الذکر باشد، از امتیاز آن‌ شغل‌ نیز بهره‌مند خواهد شد.

تبصره‌ ۱ ـ دفتریاران‌ دومی که‌ عهده‌ دار کفالت‌ دفتریاری اول‌ باشند از دریافت‌ پاداش‌ برخوردار نخواهند بود.

تبصره‌ ۲ ـ در صورتی که‌ کارکنان‌ دفترخانه‌، دارای مدرک‌ تحصیلی دیپلم‌ و لیسانس‌ و بالاتر از آن‌ باشند به‌ ترتیب‌ ۲ و ۳ امتیاز به‌ امتیازات‌ فوق‌ در هر رده‌ اضافه‌ میشود.

تبصره‌ ۳ ـ هرگاه‌ کارمندی تصدی چند شغل‌ از مشاغل‌ را عهده‌ دار باشد از کلیه‌ امتیازات‌ آن‌ مشاغل‌ استفاده‌ خواهد کرد.

ماده‌ ۴ ـ سردفتر دفترخانه‌، مکلف‌ است‌ در پایان‌ هر ماه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ مذکور در مواد ۳ و ۵ این‌ آیین‌ نامه‌ ۱۵% از حق‌ التحریر ماهیانه‌ را طبق‌ لیستی، در قبال‌ اخذ رسید، به‌ کارکنان‌ دفترخانه‌ پرداخت‌ و یا به‌ حساب‌ بانکی آنان‌ واریز نماید.

تبصره‌ ۱ ـ در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ مذکور در ماده‌ ۲ این‌ آیین‌ نامه‌ توسط‌ کارمند سردفتر میتواند ۵۰% از سهم‌ اختصاصی آن‌ کارمند را کسر و به تساوی بین‌ سایر کارمندان‌ دفترخانه‌ تقسیم‌ و به‌ آنان‌ پرداخت‌ نماید.

تبصره‌ ۲ ـ مرجع‌ رسیدگی به‌ شکایات‌ و اختلافات‌ فی مابین‌ سردفتر و کارمند، نسبت‌ به‌ اجرای تبصره‌ فوق‌، هیأت‌ موضوع‌ ماده‌ ۶ این‌ آیین‌ نامه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵ ـ نحوه‌ محاسبه پرداخت‌ ۱۵ درصد به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

۱۵ درصد حق‌ التحریر ماهیانه‌ هر دفترخانه‌ تقسیم‌ بر کل‌ امتیازات‌ کارکنان‌ آن‌ دفترخانه‌ ضرب‌ در امتیاز شغل‌ مورد تصدی هر کارمند، برای مثال‌:

فرض‌ بر این‌ است‌ که‌: جمع‌ ۱۵ درصد ماهیانه‌ ۶۸۰۰۰۰ ریال‌ و جمع‌ امتیازات‌ ۳۴ و جمع‌ امتیاز شغل‌ ثبات‌ عدد ۷ باشد:

۱۴۰۰۰۰ = ۷ × ۳۴ ÷ ۶۸۰۰۰۰

و یا در صورتی که‌ جمع‌ ۱۵ درصد ماهیانه‌ ۴۸۰۰۰۰ ریال‌ و جمع‌ امتیاز کارکنان‌ دفترخانه‌ای ۴۸ باشد و جمع‌ امتیاز سند نویس‌ عدد ۸ باشد:

۸۰۰۰۰ = ۸ × ۴۸ ÷ ۴۸۰۰۰۰

تبصره‌ ـ در صورتی که‌ دفترخانه‌، فاقد کارمند باشد، سردفتر نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ۱۵ درصد پاداش‌ موضوع‌ قانون‌، تکلیفی ندارد.

ماده‌ ۶ ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ فی مابین‌ سردفتر و کارکنان‌ دفترخانه‌ نسبت‌ به‌ میزان‌ و نحوه‌ پاداش‌، در هر واحد ثبتی، هیأتی مرکب‌ از:

رئیس‌ واحد ثبتی یا قائم‌ مقام‌ او و یک‌ سردفتر به‌ انتخاب‌ سردفتران‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی و یکی از کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی به‌ انتخاب‌ کارکنان‌ دفاتر اسنادرسمی همان‌ حوزه‌ ثبتی تشکیل‌ و ملاک‌، تصمیم‌ اکثریت‌ هیأت‌ خواهد بود که‌ تصمیمات‌ آن‌ قطعی و لازم‌ الاجراء است‌.

تبصره‌ ـ مدت‌ عضویت‌ سردفتر و کارمند مزبور، دو سال‌ خواهد بود و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ و عضویت‌ کلیه‌ اعضاء تبرعی است‌.

این‌ آیین‌ نامه‌ مشتمل‌ بر ۶ ماده‌ و ۷ تبصره‌ میباشد که‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور مامور اجرای آن‌ است‌.