تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

بخشنامه شماره ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ (۱۹۲۶۳/۹۰/۰۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱) در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

 


 

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

بخشنامه شماره 90/135730 مورخ 1390/07/25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

در خصوص تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری مطالعه کنید:

ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲: سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.

مدارک مورد نیاز

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.