مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

همکار گرامی

به پیوست نامه به شماره ۹۲/۱۵۴۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ درخصوص مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم میگردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب

سئوالات و پاسخ های مطروحه در خصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد

۱- در مواردیکه شناسه یکتا اخذ شده ، ولی سند به امضای متعاقدین نرسیده است ، آیا انجام تغییرات یا اصلاحات در سند امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ: در این حالت سردفتر می تواند با بی اثر کردن شناسه یکتا و تهیه کپی الکترونیک همان سند ، تغییرات و اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد و در ثبت دفتر نیز مطابق آخرین وضعیت سند الکترونیک ، توضیحات مورد نظر را درج و شناسه یکتای جدید اخذ نماید. در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با اضافه کردن توضیحات لازم به امضای متعاقدین می رسد و نسخه چاپ شده سند الکترونیک نیز با مندرجات و شناسه جدید ، هم زمان با دفتر امضاء خواهد شد. در هر حال طبق تبصره ماده ۲ دستورالعمل ، ویرایش سند الکترونیک دارای شناسه ، از نظر مقررات ممنوع است.

۲- در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (۱) دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبصره ذیل آن:

الف: آیا بایستی برای امور مذکور صفحه و شماره جداگانه ای در دفتر در نظر گرفت یا در ستون ملاحظات سند قبلی قید نمود؟

پاسخ: امور تبعی در ملاحظات دفتر درج می شود و به امضای اصحاب سند می رسد و در سامانه ، در قسمت سایر امور تبعی ثبت می گردد و پس از تصدیق ، پرینت نهایی اخذ و به اصحاب سند تحویل می گردد.

ب: آیا می توان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ، امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟

پاسخ: با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

ج: با توجه به این که در حال حاضر امور تبعی در سامانه وارد می گردد آیا نسبت به آن حق الثبت اخذ می گردد؟

پاسخ: در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم می شود ، حق الثبت اخذ می گردد.

۳- با توجه به این که دفتر اتومبیل دفتر چاپی است و امکان درج سند عیناً در دفتر مذکور امکانپذیر نیست ، دفاتر اسناد رسمی اسناد اتومبیل را در دفتر جاری ثبت نمایند یا خیر؟

پاسخ: در صورتیکه دفتر چاپی با سند صادره منطبق نباشد ، سردفتر مکلف است آنرا در دفتر جاری ثبت نماید.

۴- در صورتی که اسامی برخی خودروها در لیست خودروهای موجود در سامانه تعریف نشده باشد تکلیف و نحوه اقدام چگونه است؟

پاسخ: در صورتی که خودرو در لیست مذکور نباشد دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات خودرو یاد شده را در سامانه وارد و هزینه های قانونی مربوط را طبق ضوابط تعیین و در محل مربوطه درج نمایند.

۵- سند انتقال اجرایی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به چه نحو تنظیم می گردد؟

پاسخ: سردفتر ابتدا نوع سند (بیع ، صلح و …) را تعیین و سپس در پاسخ به پرسش سامانه ، انتقال اجرایی بودن سند را انتخاب می نماید و اقلام اطلاعات سند مذکور را مطابق فرم های موجود در سامانه تکمیل و نسبت به تظیم سند اقدام می نماید.

مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد

مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد

مصوبات کارگروه ثبت الکترونیک اسناد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.