افزایش نرخ حق الثبت برخی از خدمات ثبتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

افزایش نرخ حق الثبت برخی از خدمات ثبتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به شرح جدول شماره ۵ قانون بودجه، تعرفه حق الثبت برخی از خدمات ثبتی تغییر یافته است و ضرورت دارد تا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ مورد عمل قرار گیرد.

بخشنامه شماره ۹۲/۲۲۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تغییرات حاصله در تعرفه های وصول خدمات ثبتی از تاریخ ۹۳/۱/۱
۱. پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال
۲. حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال
۳. سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) به ازای هر صفحه مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال

مقتضی است نسبت به وصول سایر تعرفه های خدمات ثبتی کمافی السابق بر اساس نرخهای مصوب اقدام گردد.

برای دریافت بخشنامه اینجا کلیک کنید.

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز اینجا مطالعه کنید.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران​

تصویر در ادامه مطلب

افزایش نرخ حق الثبت برخی از خدمات ثبتی


در همین خصوص مطالعه کنید:

بخشنامه 88/152564 مورخ 1388/09/09

بخشنامه ۸۸/۱۵۲۵۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۹


بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ مربوط به افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه – علی خلفی

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸
بنا بر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره ۱۲۷۰/۰۱/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ وزیر محترم دادگستری، تعرفه‌های خدمات قضایی مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی


نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

حق الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال ۱۳۹۳ به چه مبلغی وصول می‌گردد؟
وفق فراز ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۹۲/۲۲۳۵۵۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رو نوشت برای هر برگ (اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک باشند) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می‌باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن‌ها مطابق بخشنامه شماره ۸۸/۱۵۲۵۶۴ مورخ ۸۸/۹/۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ازای هر برگ ۲۰۰۰ (دوهزار) ریال می‌باشد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران


ماده ۱۲۹ قانون ثبت: حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۰ قانون ثبت: حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.

بند ط ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن: ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به شرح زیراصلاح میشود:
۱– برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد
۲– حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (۲۰۰) ریال
۳– برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال
۴– برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال

بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.


این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.