موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق م م

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶
تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳

موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، موکدا یادآور می‌گردد:

به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴)، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری‌های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.
همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸)، صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری‌های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نمی‌شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
بنابراین با عنایت به دادنامه‌های مذکور و مفاد ماده (۵۹) قانون یادشده و تبصره (۲) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص سایر کاربری‌ها (اداری، صنعتی، آموزشی و…) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.
محمود علیزاده

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت بخشنامه)

↓↓↓↓↓↓↓

بخشنامه نحوه مطالبات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت

 که به موجب رای دیوان ابطال شد

بخشنامه نحوه مطالبات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های مختلف

که به موجب رای دیوان ابطال شد

شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت بدین وسیله مقرر می‌دارد:

با توجه به قسمتهای الف، ب و ج بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۰/۴/۳۸۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیربط ذی‌صلاح قانونی میباشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است؛

بنابراین اراضی پایه و یا دارای کاربری مسکونی فارغ از محل استقرار در موقعیت‌های مختلف اعم از تجاری صنعتی اداری و غیره به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی ملک مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.

سید کامل تقوی نژاد

منبع: سازمان امور مالیاتی


ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

حق واگذاری محل کاربری متفاوت – سرقفلی – حق واگذاری محل کاربری متفاوت
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.