محاسبه سریع مالیات مشاغل سردفتران و دفتریاران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه


محیط جداول اظهارنامه

 • مشخصات هویتی
 • مشخصات محل و نوع فعالیت
 • حساب های بانکی شغلی
 • اطلاعات اختصاصی
 • موجودی مواد و کالا
 • اموال و دارایی شغلی
 • صورت درآمد و هزینه
 • پرداختی این اظهارنامه
 • محاسبه مالیات
 • تهیه کننده اظهارنامه
 • ثبت نهایی

اطلاعات اختصاصی

اطلاعات اختصاصی اظهارنامه

 • آیا برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشید؟ بله
  آیا تمام/برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟ ← حسب مورد
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است بوده اید؟ خیر
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی به موسسات آموزشی و سایر موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م. بوده اید؟ ← حسب مورد
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای موارد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات بوده‌اید؟ خیر
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت های معاف/ نرخ صفر بوده اید؟ (کسر از درآمد) خیر
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای، مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ بوده اید؟ ← حسب مورد
  آیا در دوره مالی مربوطه دارای، مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده‌اید؟ (کسر از مالیات) ← حسب مورد
  آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟ ← حسب مورد
  آیا درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟ ← حسب مورد
  آیا از طریق واحد صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از … ریال درآمدی داشته اید؟ ← حسب مورد

 

برای مطالعه بیشتر:

ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰٪) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم: دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک‌سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن‌ها مستدلاً به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم: صد درصد (۱۰۰٪) وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم: هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوباً درایران سکونت داشته باشد.
۳ – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.


صورت درآمد و هزینه

صورت درآمد و هزینه

سردفتران و دفتریاران درآمد خود را در ردیف ۲ (درآمد حاصل از ارائه خدمات) وارد کنند.


محاسبه مالیات

محاسبه مالیات

برای مطالعه بیشتر: