مدارک مورد نیاز تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

مدارک مورد نیاز تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای قدیمی

ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ چاپ روزنامه رسمی شده است: سازمان [ثبت اسناد و املاک کشور] مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان [ثبت اسناد و املاک کشور] اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره- پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می‌باشد.

 تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای قدیمی به تک برگی (تکبرگی) (کاداستری)

درخواست صدور سند مالکیت کاداستری (تکبرگی) به کاداستری (تک برگی)

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. اصل خلاصه معامله
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی
 5. آدرس و کدپستی ملک
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

اسناد مالکیت کاداستری (تکبرگی) که مورد نقل و انتقال واقع شده‌اند الزاماً باید تعویض شده و بدون تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار می‌باشند.


درخواست صدور سند دفترچه‌ای به کاداستری (تک برگی)

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. اصل خلاصه معامله
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی
 5. آدرس و کدپستی ملک
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

اسناد مالکیت دفترچه ای که آخرین نقل و انتقال آنها از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ به بعد می‌باشد باید تعویض شده و بدون تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار می‌باشند. سایر اسناد مالکیت دفترچه ای که فعلاً نیازی به تعویض ندارند را هم می‌توان تعویض کرد.


درخواست صدور سند کاداستری (تک برگی) یکی از قطعات تفکیکی

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل سند مالکیت (چنانچه آخرین قطعه باشد)
 2. کپی برابر با اصل صورتجلسه تفکیکی
 3. اصل بنچاق
 4. اصل خلاصه معامله
 5. اصل شناسنامه و کارت ملی
 6. آدرس و کدپستی ملک
 7. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

درخواست صدور سند ورثه‌ای (تک برگی)

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل یا کپی برابر با اصل برگه حصر وراثت (انحصار وراثت)
 2. اصل یا کپی برابر با اصل برگه واریز مالیات بر ارث
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق
 5. اصل خلاصه معامله
 6. اصل شناسنامه و کارت ملی تمام وراث
 7. آدرس و کدپستی ملک
 8. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

تقاضای صدور سند کاداستری (تک برگی) در اجرای ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. کپی برابر با اصل صورت جلسه تفکیکی
 2. صل سند مالکیت
 3. ااصل بنچاق
 4. اصل خلاصه معامله
 5. اصل شناسنامه و کارت ملی
 6. آدرس و کدپستی ملک
 7. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

درخواست صدور سند المثنی – انتقال اجرایی – صدور سند در اجرای رای هیات نظارت – قانون تعیین تکلیف (ماده ۱۴۷) – تجمیع – ماده ۴۵ – ماده ۱۴۹ – ماده ۷۱ – ماده ۱۰۴ مکرر در اداره ثبت انجام می‌پذیرد.


فرم تقاضای صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت


مراحل و مدت زمان تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای قدیمی

پس از تکمیل و تحویل مدارک به دفتر اسناد رسمی، اطلاعات در سامانه پذیرش درخواست سند مالکیت وارد و رسید ارائه خواهد شد. پس از آن ظرف چند روز، مدارک توسط مأمور پست جمع آوری شده و به اداره ثبت مربوطه ارسال خواهد شد. از زمان تحویل مدارک به مأمور پست، ادامه فرآیند از اختیار دفتر اسناد رسمی خارج است. بعد از رسیدن مدارک به اداره ثبت، پیامکی با مضمون «ورود درخواست شما به اداره ثبت» دریافت خواهید کرد از زمان دریافت این پیامک:

 • تعویض اسناد کاداستری به کاداستری ظرف مدت ۷ الی ۱۰ روز کاری
 • صدور اسناد در اجرای ماده ۱۰۶ و تقسیم نامه ظرف مدت ۱۰ الی ۱۵ روز کاری (مشروط بر اینکه تعداد درخواست سند مالکیت بیش از ۲۰ واحد نباشد)
 • تعویض اسناد دفترچه ای به کاداستری در صورت تثبیت عرصه ملک ظرف مدت ۱۵ روز کاری (در صورت عدم تثبیت عرصه نیازمند رسیدگی و طی تشریفات قانونی مربوطه است)

توجه:

 • در طی فرآیند صدور سند در صورت نقص مدارک و نیاز به حضور شما، از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. (زمان رفع نقص شامل زمان اعلامی نمی‌باشد)
 • پس از صدور سند و تحویل به پست، مراتب از طریق پیامک به شما اعلام می‌گردد.
 • در صورت عدم دریافت سند در زمان اعلامی، با شماره بارکد پستی می‌توانید از طریق سامانه پذیرش درخواست سند مالکیت به نشانی https://sabtasnad.post.ir/GeneralTrack.aspx درخواست خود را رهگیری نمائید.
 • در صورت عدم دریافت سند مالکیت در کل فرآیندها پس از ۳۵ روز کاری، با در دست داشتن رسید پستی به رئیس اداره ثبت مربوطه مراجعه نمائید.
 • لطفا از مراجعه حضوری به ادارات ثبت قبل از موعد رسید سند خودداری فرمائید.

رهگیری مرسولات ارسال شده جهت صدور سند

⇓⇓⇓