آموزش و راهنمای تصویری ارسال آمار ماهیانه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

آموزش و راهنمای تصویری ارسال آمار ماهیانه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران​

 1. ارسال صورتحساب درآمد به ثبت (تا پنجم ماه بعد)
 2. آمار ماهیانه (تا پنجم ماه بعد) از طریق سایت www.sabtamar.ir
 3. آمار کمیسیون تقسیم اسناد دولتی هر ماه به واحد تقسیم اسناد کانون سردفتران و دفتریاران
 4. ارسال آمار صورت وضعیت کانون به کانون سردفتران و دفتریاران
 5. آمار اسناد قطعی غیرمنقول و … در اجرای ماده ۱۸۵ م م هرماه به سازمان امور مالیاتی
 6. آمار وسایل نقلیه موتوری هر ماه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
 7. ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل (تا ۱۵ روز پس از پایان فصل) از طرق سایت evat
 8. ارسال اظهارنامه صورت معاملات فصلی (در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ بررسی کنید)
 9. ارسال لیست بیمه کارکنان (هر ماه پس از پایان ماه)
 10. ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان (هر ماه پس از پایان ماه)
 11. پرداخت اقساط وام کانون در تاریخ سررسید

در شهر تهران، صورتحساب درآمد باید به ذی حسابی ثبت استان تهران توسط اتوماسیون به کد ۰۱۱۴۰ ارسال شود.

به استثناء قسمت های شماره و شهر دفترخانه و تاریخ و … سایر موارد به شرح ذیل تکمیل خواهد شد:

قسمت اول- بالای فرم

ردیف ۱- حق الثبت سایر اسناد(غیرکاداستر)

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۲- حق الثبت اسناد غیرمنقول (کاداستر)

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۳- خدمات ثبتی

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۴- هزینه صدور اسناد الکترونیکی

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۵- هزینه استعلام

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۶- افزایش تعرفه استعلام (استعلام الکترونیک)

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 

ردیف ۷- بقایای ثبتی

ستون جمع درآمد ماهیانه از ثبت آنی

ستون جمع درآمد ماهیانه نرم افزار پرداختی

 


قسمت دوم- وسط فرم

در صدر این قسمت بازه زمانی را مشخص کنید.

در قسمت پایین، کل حق التحریر، ۱۰ درصد کانون و شماره و تاریخ فیش واریزی را وارد کنید.


قسمت سوم- پایین فرم

در این قسمت فقط ستون سمت راست را تکمیل می کنیم:

 


ثبت آمار SabtAmar

http://www.sabtamar.ir


آمار صورت وضعیت کانون


آمار کمیسیون تقسیم اسناد دولتی