مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال خودرو

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۰ دقیقه

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو

برای نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت سه روش وجود دارد:

مراجعه فروشنده و خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» فقط هزینه تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»

مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم «سند وکالت کاری وسایل نقلیه» (وکالت تعویض پلاک)، سپس مراجعه خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه فروشنده و خریدار به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» هزینه تنظیم «سند وکالت کاری وسایل نقلیه» + «هزینه تنظیم سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»

مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم «سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه»، سپس مراجعه خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه خریدار به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» هزینه تنظیم «سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه» + هزینه تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند وکالت کاری وسایل نقلیه (وکالت تعویض پلاک)

 • فاکتور کارخانه / برگ گمرکی
 • بنچاق‌های ابتیاعی
 • شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • شناسنامه و کارت ملی و داشتن حساب کاربری ثنا (آنلاین ثبت نام کنید)
 • آدرس، کدپستی و شماره تلفن همراه وکیل (خریدار)
 • تعیین مدت اعتبار وکالت نامه

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه (وکالت فروش)

 • فاکتور کارخانه / برگ گمرکی
 • بنچاق‌های ابتیاعی
 • شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 • شناسنامه و کارت ملی و داشتن حساب کاربری ثنا (آنلاین ثبت نام کنید)
 • آدرس، کدپستی و شماره تلفن همراه وکیل (خریدار)
 • تعیین مدت اعتبار وکالت نامه در خصوص تعویض پلاک

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند قطعی منقول – وسایل نقلیه

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی


مستندات قانونی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:   اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:  نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره۱– نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۲– آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب – تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ – دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت – جریمه ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث – مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.
ماده۲– دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
ماده۳– ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.
ماده۴– دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.
ماده۵ – راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین نامه نسبت به پیش بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه های بانکی در مراکز تعویض پلاک در صورت درخواست راهنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.
ماده۶ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۱– در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.
تبصره۲– حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.
ماده۷– وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین نامه نمی‌باشند.

ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ۔ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون است.
ب ۔ وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک‌دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۲۸) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک‌دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.
تبصره ۱- وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت‌نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره ۲- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده بر عهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره ۳- وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.
تبصره ۴- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است.
تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰٪) است.
تبصره ۷- پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰٪) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک‌ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲٪) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج‌سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج درصد (۵٪) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه‌بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
تبصره ۱۰- وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند:
تولید داخل به میزان یک‌درصد (۱٪) و وارداتی دودرصد (۲٪) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰٪) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰٪) مأخذ یادشده است.
تبصره ۱- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.
تبصره ۲- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
تبصره ۳- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰: ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

تبصره – انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ که به موجب ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ نسخ شده است: ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتراسنادرسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند درمورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.


سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز تعویض پلاک

https://nobatdehi.epolice.ir


مراکز تعویض پلاک شهر تهران

 • الغدیر: یافت آباد خیابان شهید حسینی
 • اتحاد: خیابان دماوند، حکیمیه، خیابان اتحاد، خیابان پنجم غربی
 • میثم: کیلومتر۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان دارو پخش خیابان روز دارو
 • چیتگر: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص تهران کرج
 • باقرشهر: ابتدای خیابان قمصر، خیابان انرژی، جنب مجتمع آموزش رانندگی ناوبران پلاک ۱۲۵
 • خاوران: کیلومتر ۱۰ جاده خاوران بعد از سه راه خاور شهر نبش قبرستان ارامنه
 • خلیج فارس (فقط موتورسیکلت): کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، خیابان رهنما، جنب ستاد ترخیص موتورسیکلت
 • یادگار امام (فقط موتورسیکلت): یادگار امام خیابان زنجان شمالی پارکینگ زنجان

ساعت کار مراکز تعویض پلاک

ساعت کار مراکز تعویض پلاک سراسر کشور از ۷ الی ۱۶ می‌باشد و در صورت وجود صف تا آخرین نفر خدمات ارائه می‌گردد.


مدارک لازم جهت تعویض پلاک خودرو (در مراکز تعویض پلاک)


مدارک احراز محل سکونت خریدار (در مراکز تعویض پلاک)

 1. ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز
 2. ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک (دارای کد رهگیری و هالوگرام) به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز تاریخ روز
 3. اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز
 4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
 5. معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
 6. درصورت سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) بنام پدر یا مادر به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز تاریخ روز
 7. ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز معتبر به تاریخ روز
 8. در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر براساس محل صدورشناسنامه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز اقدام می‌گردد.
 9. دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز.
 10. کارکنان مراکز تعویض پلاک ملزم به دریافت مدارک احراز سکونت از مالکان می‌باشند و حق هیچگونه دخل و تصرفی در این خصوص را ندارند.
 11. صرف داشتن پلاک آزاد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمی‌باشد.
 12. در صورت حذف فیزیکی قبوض آب و برق و گاز ارائه مدرک تکمیلی با تشخیص مدیر فنی مراکز تعویض پلاک ملاک عمل خواهد بود.

تماس با راهگشا

تلفن گویا: ۴۸۰۱۰۰۰۰

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو