مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال خودرو

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۲ دقیقه

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو

برای نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت سه روش وجود دارد:

مراجعه فروشنده و خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» فقط هزینه تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»

مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم «سند وکالت کاری وسایل نقلیه» (وکالت تعویض پلاک)، سپس مراجعه خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه فروشنده و خریدار به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» هزینه تنظیم «سند وکالت کاری وسایل نقلیه» + «هزینه تنظیم سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»

مراجعه فروشنده به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم «سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه»، سپس مراجعه خریدار به مرکز تعویض پلاک، سپس مراجعه خریدار به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه» هزینه تنظیم «سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه» + هزینه تنظیم «سند قطعی منقول – وسایل نقلیه»


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند وکالت کاری وسایل نقلیه (وکالت تعویض پلاک)

 • فاکتور کارخانه / برگ گمرکی
 • بنچاق های ابتیاعی
 • شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • شناسنامه و کارت ملی
 • آدرس، کدپستی و شماره تلفن همراه وکیل (خریدار)
 • تعیین مدت اعتبار وکالت نامه

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

 


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه (وکالت فروش)

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

 


مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند قطعی منقول – وسایل نقلیه

محاسبه هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

 


مستندات قانونی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:  اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

 

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب ـ تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ ـ دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت ـ جریمه ها: جریمه های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث ـ مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می نمایند.
ماده۲ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
ماده۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی شود.
ماده۴ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند.
ماده۵ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین نامه نسبت به پیش بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه هـای بانکی در مراکز تعویـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمایی و رانندگی به عمل می آورد.
ماده۶ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره۱ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می نماید.
تبصره۲ـ حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.
ماده۷ـ وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین نامه نمی باشند.

 

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می یابد.
تبصره۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره۵- اولین انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده ویا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶- قیمت فروش کارخانه(داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرارمی گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

 

ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودرو های گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ج- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

 • عوارض سالیانه انواع خودرو موضوع بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب «جدول تعرفه های درآمدهای موضوع جدول “درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند؛ اجزا”» قانون بودجه اصلاح می گردد.

 

ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
الف- مالیات های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

 

ماده ۶ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده:
در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۲) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آیین نامه خواهند شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

ماده ۷ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی‌های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (۷) ماده (۴۲) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می‌پذیرد.

 

ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰: ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 

تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ که به موجب ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ نسخ شده است: ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتراسنادرسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند درمورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسنادتنظیمی درج نمایند.

 


سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز تعویض پلاک

https://nobatdehi.epolice.ir


مراکز تعویض پلاک شهر تهران

 • الغدیر: یافت آباد خیابان شهید حسینی
 • اتحاد: خیابان دماوند، حکیمیه، خیابان اتحاد، خیابان پنجم غربی
 • میثم: کیلومتر۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان دارو پخش خیابان روز دارو
 • چیتگر: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص تهران کرج
 • باقرشهر: ابتدای خیابان قمصر، خیابان انرژی، جنب مجتمع آموزش رانندگی ناوبران پلاک ۱۲۵
 • خاوران: کیلومتر ۱۰ جاده خاوران بعد از سه راه خاور شهر نبش قبرستان ارامنه
 • خلیج فارس (فقط موتورسیکلت): کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، خیابان رهنما، جنب ستاد ترخیص موتورسیکلت
 • یادگار امام (فقط موتورسیکلت): یادگار امام خیابان زنجان شمالی پارکینگ زنجان

منبع: راهگشا


ساعت کار مراکز تعویض پلاک

ساعت کار مراکز تعویض پلاک سراسر کشور از ۷ الی ۱۶ می باشد و در صورت وجود صف تا آخرین نفر خدمات ارائه می گردد.

منبع: راهگشا


مدارک لازم جهت تعویض پلاک خودرو (در مراکز تعویض پلاک)

منبع: راهگشا


مدارک احراز محل سکونت خریدار (در مراکز تعویض پلاک)

 1. ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز
 2. ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک (دارای کد رهگیری و هالوگرام ) به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز تاریخ روز
 3. اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز
 4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
 5. معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
 6. درصورت سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) بنام پدر یا مادر به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز تاریخ روز
 7. ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز معتبر به تاریخ روز
 8. در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر براساس محل صدورشناسنامه به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز اقدام می گردد.
 9. دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک به همراه یکی از قبوض آب، برق یا گاز به تاریخ روز.
 10. کارکنان مراکز تعویض پلاک ملزم به دریافت مدارک احراز سکونت از مالکان می باشند و حق هیچگونه دخل و تصرفی در این خصوص را ندارند.
 11. صرف داشتن پلاک آزاد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمی باشد.
 12. در صورت حذف فیزیکی قبوض آب و برق و گاز ارائه مدرک تکمیلی با تشخیص مدیر فنی مراکز تعویض پلاک ملاک عمل خواهد بود.

منبع: راهگشا


تماس با راهگشا

تلفن گویا: ۴۸۰۱۰۰۰۰

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو – مدارک مورد نیاز نقل و انتقال خودرو