محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی

محاسبه هزینه تنظیم سند قطعی غیرمنقول (ملک) در دفاتر اسناد رسمی

توجه: محاسبات این قسمت کاملاً صحیح هستند.

لطفاً برای پرسش در این خصوص، با دفتر تماس نگیرید.


تکالیف و حقوق مالیاتی صاحبان درآمد املاک اجاری

شناخت قوانین گوناگون همیشه کارآمد است، اما بی‌شک آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای آنان در نظر گرفته است می‌کند. یکی از مهم‌ترین این موارد، آگاهی مودیان از وظایف و تکالیف صاحبان املاک اجاری می‌باشد. در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیفی برای صاحبان املاک اجاری پیش‌بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.
یکی از انواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعمیرات مالک به مورد اجاره. اگر موجر مالک نباشد، یعنی خودش هم مستاجر باشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ملک مورد اجاره.
صاحبان املاک استیجاری باید تا آخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوط را به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت کنند که در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا این زمان به آخر شهریور موکول شده است. اگر موجر شخص حقوقی باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای مالیات بر درآمد اجاره نیست. به موجب تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات بر درآمد مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم کنند.
لازم به ذکر است که محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل، مالک اجاری تلقی نمی‌شود؛ مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.
همچنین، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف هستند. علاوه براین، شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر سال سقف آن اعلام می‌شود؛ از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات هستند. گفتنی است که مشمولان این ماده باید اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و اعلام کنند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.
همچنین، در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی، وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد و حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. لازم به ذکر است که هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به اجاره واگذار کند و محل دیگری برای سکونت خویش اجاره کند؛ در احتساب درآمد مشمول مالیات میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر می‌شود.


تهیه کننده: احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران