مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

آپارتمان

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 3. صورتمجلس تفکیکی (در جهت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم)
 4. اصل یا کپی برابر با اصل پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۱ قانون تسهیل…)
 5. پاسخ استعلام ثبتی (ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد …)
 6. پاسخ استعلام دارایی (ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم)
 7. پاسخ استعلام شهرداری (مفاصاحساب نوسازی و مدیریت پسماند)(تبصره ماده ۷۴ شهرداری)
 8. گواهی تسویه حساب هزینه های مشترک به تأیید مدیر ساختمان (ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها)
 9. قبوض خدماتی آب ، برق و گاز (اختصاصی و اشتراکی)
 10. آدرس و کدپستی (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی …)
 11. شناسنامه و کارت ملی

 

خانه

به زودی

 

مغازه / ملک تجاری

به زودی

 

کارگاه / کارخانه

به زودی

 

زمین مزروعی

به زودی

 

زمین محصور

به زودی

 

زمین مشجر

به زودی

 

زمین با بنای احداثی

به زودی

 

باغ / باغچه

به زودی