راهنمای ارسال لیست حق بیمه تامین اجتماعی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۸ دقیقه

آموزش و راهنمای تصویری تهیه و ارسال و پرداخت لیست حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

وارد سایت https://eservices.tamin.ir شوید.

سرویس های الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی

اگر «نام کاربری» و «گذرواژه» ندارید، باید ابتدا «ثبت نام» کنید.

در غیر این صورت با پس از وارد کردن «نام کاربری» و «گذرواژه» به سامانه وارد شوید.

بعد از اولین ورود، باید «درخواست استفاده از خدمات غیرحضوری» را ثبت کنید. (این درخواست فقط ۱ بار انجام می شود). بدین منظور وارد مسیر کارفرمایان > خدمات کارفرمایان > درخواست استفاده از خدمات غیرحضوری شوید.

Tamin02

وارد این صفحه خواهید شد:

Tamin03

در انتهای صفحه، روی گزینه «ثبت درخواست» کلیک کنید.

Tamin04

مراحل ثبت درخواست تعهدنامه را تا فعال شدن استفاده از خدمات غیرحضوری طی کنید.

پس از فعال شدن استفاده از خدمات غیرحضوری، برای ارسال لیست بیمه وارد مسیر کارفرمایان > لیست حق بیمه > ارسال لیست حق بیمه شوید.

Tamin05

وارد این صفحه خواهید شد:

Tamin06

وارد صفحه «ایجاد لیست حق بیمه جدید آنلاین» شوید. در بدو ورود باید «کارگاه» را انتخاب کنید.

Tamin07

برای انتخاب کارگاه، روی نام کارگاه، کلیک کنید. وارد صفحه زیر خواهید شد:

Tamin08

ماه ، سال و شماره لیست را انتخاب کرده و روی گزینه «ثبت لیست بیمه» کلیک کنید. پس از ثبت، لیست ایجاد شده و وارد صفه جزییات لیست خواهید شد:

Tamin09

اکنون برای اضافه کردن نام کارمندان، روی گزینه «بیمه شده جدید» کلیک کنید.

Tamin10

قسمت «مشخصات کارگاه» به طور خودکار تکمیل خواهد شد.

با وارد کردن «شماره بیمه» و انتخاب نام کارمند از لیست، قسمت «مشخصات بیمه شده» نیز تکمیل خواهد شد.

در قسمت «مشخصات کارکرد»:

 • شغل را وارد کرده و از لیست نمایش داده شده، گزینه صحیح را انتخاب کنید. مثلا کارمند
 • درصد حق بیمه: دارد
 • تاریخ آغاز به کار: از سوابق پیدا و وارد کنید (ضروری نیست)
 • تاریخ ترک کار: فقط زمانی که ترک کار کارمندی را اعلام می کنید تکمیل شود
 • روزهای کارکرد: وارد کنید!
 • دستمزد روزانه به ریال: حقوق روزانه مدنظر را وارد کنید.
 • مزایای ماهانه مشمول به ریال (غیرمستمر): نیازی به وارد کردن مزایای ماهانه مستمر (مزایای رفاهی و مسکن) در این فیلد نیست (پس از کلیک کردن بر روی گزینه «محاسبه مقادیر محاسباتی» به صورت خودکار محاسبه خواهد شد)

سپس روی گزینه «محاسبه مقادیر محاسباتی» کلیک کنید.

صحت اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و در صورت تایید، روی گزینه «ذخیره بیمه شده» کلیک کنید.

این عملیات را برای سایر کارمندان هم ادامه دهید.

Tamin11

پس از ذخیره کردن آخرین کارمند، روی گزینه «تایید و ارسال» کلیک کنید.

ادامه مراحل در دست تهیه می باشد


روش قدیم

(این سامانه از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قابلیت ارسال لیست کارگاهها را ندارد)

الف- ListDisk سیستم تهیه و ارسال لیست بیمه

مشخصات کارگاه

مشخصات کارگاه

 • کد کارگاه: (حسب مورد)
 • ردیف پیمان: (حسب مورد)
 • نام کارگاه: (حسب مورد) (مثلاً دفتر اسناد رسمی… تهران)
 • نام کارفرما: (حسب مورد) (نام و نام خانوادگی سردفتر)
 • آدرس کارگاه: (حسب مورد) (نشانی دفترخانه)
 • نرخ حق بیمه: ۳۰
مشخصات کارکنان

مشخصات کارکنان

حسب مورد تمام آیتم‌های فرم فوق را تکمیل کنید

(اطلاعات فرم‌های فوق ۱ بار برای همیشه وارد می‌شود)

لیست ماهانه

لیست ماهانه

 • کد کارگاه: کد کارگاهی که به دفترخانه اختصاص داده شده است.
 • ردیف پیمان: ۰۰۰
 • سال: حسب مورد؛ مثلاً ۰۰ برای سال ۱۴۰۰ (۲ رقمی وارد می‌شود)
 • ماه: حسب مورد؛ مثلا ۰۹ (۲ رقمی وارد می‌شود)
 • شماره لیست: ۰۱
 • تعداد نفرات: حسب مورد.
 • جمع روزهای کارکرد: جمع روزهای کارکرد تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلا ۲ کارمند که هرکدام ۳۰ روز کار کرده‌اند را باید بنویسید ۶۰.
 • جمع دستمزد روزانه: جمع دستمزد روزانه تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و دستمزد روزانه هرکدام ۱۰۰٫۰۰۰ را باید بنویسید ۲۰۰٫۰۰۰.
 • جمع دستمزد ماهانه: جمع دستمزد ماهانه مشمول تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و دستمزد ماهانه مشمول هرکدام ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ را باید بنویسید ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰.
 • جمع مزایای ماهانه مشمول: جمع مزایای ماهانه مشمول (مستمر) تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و مزایای ماهانه مشمول (مستمر) هرکدام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ را باید بنویسید ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰.
 • مشمول: جمع جمع دستمزد ماهانه و جمع مزایای ماهانه مشمول
 • غیرمشمول: مطابق فیلد بالا.
 • سهم بیمه شده: ۷ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • سهم کارفرما: ۲۰ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • بیمه بیکاری: ۳ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور: ۰ (در خصوص دفاتر اسناد رسمی)
ریز کارکرد

ریز کارکرد

 • شماره بیمه شده: شماره بیمه‌ای که به کارمند اختصاص داده شده است.
 • روزهای کارکرد: حسب مورد.
 • دستمزد روزانه: دستمزد روزانه مطابق با بخشنامه سال مربوطه. (در این قسمت می‌توان سنوات روزانه را هم اضافه کرد)
 • دستمزد ماهانه مشمول: حاصلضرب روزهای کارکرد در دستمزد روزانه(۲ کادر بالا)
 • مزایای ماهانه مشمول (مستمر): سایر موارد مانند حق مسکن و بن خواربار و عائله مندی و…
 • مزایای ماهانه مشمول (غیرمستمر): ۰
 • جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول: جمع دستمزد ماهانه مشمول و مزایای ماهانه مشمول (مستمر)
 • جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول:  جمع دستمزد ماهانه مشمول و مزایای ماهانه مشمول (مستمر)
 • حق بیمه سهم بیمه شده: ۷ درصد از جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول
 • شغل: حسب مورد.
 • تاریخ آغاز به کار: حسب مورد.
 • تاریخ ترک کار: حسب مورد.

در خصوص ترک کار چطور عمل کنیم:

فرض کنیم کارمندی تا آخر اردیبهشت در دفترخانه حضور داشته و کار کرده؛ ولی از اول خرداد ترک کار کرده و در دفترخانه حضور پیدا نکرده است.

در این صورت در ریزکارکرد لیست اردیبهشت ماه وی، «تعداد روزهای کارکرد» وی را ۳۱ روز زده و در کادر «تاریخ ترک کار» چیزی وارد نمی‌کنیم.

اما در لیست خرداد ماه، مجدداً نام وی را به لیست اضافه می‌کنیم! با این تفاوت که تمام آیتم‌ها را از جمله «تعداد روزهای کارکرد» و «دستمزد روزانه» و… وی را ۰ زده و «تاریخ ترک کار» را ۱ خرداد وارد می‌کنیم.

بدیهی است این تغییرات در صفحه «لیست ماهانه» نیز باید اعمال شود. بدین صورت که مجدداً در صفحه «لیست ماهانه» فیلد «تعداد نفرات» همچنان با احتساب شخص ترک کار کرده محاسبه شده؛ اما «جمع روزهای کارکرد» و مابقی آیتم‌ها برای وی در نظر گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر فقط در قسمت «تعداد نفرات» محاسبه می‌شود.


ب- ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

دفتر اسناد رسمی

با دریافت رمز عبور از شعب تامین اجتماعی به سامانه Http://samt.tamin.ir وارد شوید. پیشنهاد می‌شود از مرورگر Mozilla Firefox استفاده کنید.

سایت ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه شوید.

نام کاربری «کد ملی» شخص معرفی شده از طرف کارفرما می‌باشد.

در مورد دفاتر اسناد رسمی، نام کاربری، کد ملی سردفتر است.

هنگام وارد کردن نام کاربری و گذرواژه، زبان سیستم کامپیوتر خود را روی انگلیسی (EN) قرار داده و Caps Lock را روشن کنید.

پنل سایت ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

از منو عملیات لیست بیمه ،  گزینه بارگذاری لیست بیمه را انتخاب کنید.

بارگذاری لیست بیمه

بارگذاری لیست بیمه

پنجره زیر باز خواهد شد؛

در آن نام کارگاه ،  کد کارگاه و شعبه تامین اجتماعی خود را مشاهده خواهید کرد.

اطلاعات کارگاه و بیمه شدگان

اکنون باید فایل‌های اطلاعات ماهیانه کارگاه و اطلاعات ماهیانه بیمه شدگان را که قبلا توسط برنامه List Disk ایجاد کرده‌اید، آپلود کنید. راهنمای برنامه List Disk را از انتهای مطلب دریافت کنید.

برای آپلود کردن اطلاعات ماهیانه کارگاه روی گزینه Browse کلیک کنید.

پنجره زیر باز خواهد شد.

بارگذاری فایل

مسیری که در آن فایلهای  اطلاعات ماهیانه کارگاه و اطلاعات ماهیانه بیمه شدگان را توسط برنامه List Disk ایجاد کرده‌اید، انتخاب کنید.

فایل DSKKAR00. dbf مربوط به اطلاعات ماهیانه کارگاه است. آن را انتخاب کرده و روی گزینه OPEN کلیک کنید.

بارگذاری فایل

مجددا به این پنجره بازخواهید گشت.

بارگذاری فایل

برای آپلود کردن اطلاعات ماهیانه بیمه شدگان روی گزینه Browse کلیک کنید.

پنجره زیر باز خواهد شد.

فایل DSKWOR00. dbf مربوط به اطلاعات ماهیانه بیمه شدگان است. آن را انتخاب کرده و روی گزینه OPEN کلیک کنید.

بارگذاری فایل

مجددا به این پنجره بازخواهید گشت.

بارگذاری فایل

اکنون برای آپلود و ارسال اطلاعات انتخاب شده، روی گزینه بارگذاری کلیک کنید.

بعد از بارگذاری، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد

مشاهده اطلاعات لیست بیمه

در این مرحله، وضعیت درخواست در حالت ثبت اولیه قرار دارد.

اطلاعات نمایش داده شده است.

می‌توانید روی اطلاعات بیمه شدگان کلیک کرده و جزئیات آن را هم مشاهده کنید.

در این صفحه امکان می‌توانید با انتخاب حذف لیست لیست را حذف کنید یا با انتخاب ارسال به شعبه لیست را به شعبه ارسال کرده و به مرحله بعد بروید.

بعد از اطمینان، گزینه ارسال به شعبه و در تایید عملیات گزینه بله را انتخاب کنید.

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

بعد از ارسال موفقیت آمیز لیست به شعبه، پیغام زیر نمایش داده خواهد شد

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

بعد از ارسال لیست به شعبه از منو عملیات لیست بیمه گزینه مشاهده فهرست لیست‌ها را انتخاب کنید.

مشاهده فهرست لیست ها

مشاهده فهرست لیست ها

مشاهده خواهید کرد در سطر مربوط به لیستی که ارسال کردید وضعیت درخواست در حالت ارسال به شعبه قرار دارد.

تائید نهایی لیست ارسالی به شعبه چند دقیقه‌ای زمان می‌برد.

بعد از چند دقیقه دوباره روی جستجو کلیک کنید تا در ستون وضعیت درخواست عبارت تائید نهایی را مشاهده کنید.

بعد از تائید نهایی ، در آخرِ سطر، روی علامت ذره بین (مشاهده اطلاعات لیست) کلیک کنید.

مشاهده فهرست لیست ها

اطلاعات لیست را مشاهده خواهید کرد. وضعیت درخواست تائید نهایی است.

مشاهده فهرست لیست ها

می‌توانید روی اطلاعات بیمه شدگان کلیک کرده و جزئیات آن را هم مشاهده کنید.

مشاهده فهرست لیست ها

در ادامه روی دریافت رسید کلیک کنید. رسید شما به صورت فایل PDF آماده دریافت خواهد شد.

آن را دریافت کرده و چاپ کنید. مانند نمونه زیر

رسید دریافت لیست

سپس روی دریافت برگ پرداخت کلیک کنید تا پنجره زیر نمایش داده شود.

بعد از نمایش، روی نسخه چاپی کلیک کنید. برگ پرداخت شما به صورت فایل PDF آماده دریافت خواهد شد.

آن را دریافت و چاپ کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنید.

بعد از پرداخت، نیازی به عملیات خاصی در سامانه نیست.

روش دیگر پرداخت: https://sep.shaparak.ir/Purchase/Tamin

مشاهده برگ پرداخت

برگ پرداخت حق بیمه

در نهایت، روی علامت تامین اجتماعی (بالا-چپ) کلیک کنید و گزینه خروج را انتخاب کنید.

خروج از سامانه

سامانه برای خروج، از شما تایید می‌خواهد. روی گزینه  OK کلیک کنید.

خروج از سامانه

با مشاهده این صفحه، شما از سیستم عملیاتی با موفقیت خارج شدید.

خروج از سامانه

بهتر است برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی خود صفحه مرورگر را ببندید.

تهیه کننده: احسان صادقیان، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران
ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی