محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی

محاسبه هزینه تنظیم سند قطعی غیرمنقول (ملک) در دفاتر اسناد رسمی

تهیه کننده: احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران