محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

محاسبه آنلاین هزینه تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی

محاسبه هزینه تنظیم سند قطعی غیرمنقول (ملک) در دفاتر اسناد رسمی

توجه: محاسبات این قسمت کاملاً صحیح هستند.

لطفاً برای پرسش در این خصوص، با دفتر تماس نگیرید.

تهیه کننده: احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران