آرای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

آرای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


"آرای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1396

رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص دفتریار

مبلغ حق التحریر در دوره کفالت می باید بین دفتریار اصیل و کفیل بالسویه تقسیم گردد

رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص استعلام دارایی

در تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، اقاله و فسخ تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی نیست

رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص استعلام دارایی

ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است:
۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.
۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.
۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
۷- تنظیم و تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی. ← (قانون اصلاح پاره از مواد… مطالعه شود)
۸- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران