مدارک مورد نیاز جهت پیش فروش آپارتمان

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

پیش فروش آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت پیش فروش آپارتمان

مدارک تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی

 • سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
 • پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
 • بیمه نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (۹) قانون پیش فروش آپارتمان.
 • تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.
 • پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

در حال حاضر به موجب دستورالعمل صادره دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری نسبت به صدور شناسنامه فنی اقدام می‌نمایند.

نحوه اقدام تنظیم سند پیش فروش آپارتمان:

 1. حق الثبت بر اساس ارزش معاملاتی مندرج در سند خواهد بود.
 2. حق التحریر طبق بند الف (۱-۳ الی ۸-۳) تعرفه مصوب سازمان اخذ خواهد گردید.
 3. نیاز به اخذ گواهی دارائی نمی‌باشد. ← مستند به ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان
 4. استفاده از فرم پیش فروش در سامانه ثبت آنی
 5. ارسال خلاصه به طور سیستمی انجام خواهد شد.
 6. اِخبار تنظیم پیش فروش در سند مالکیت

منبع: دفتر آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران


ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.