ارزش معاملاتی املاک شهر تهران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)(۱۲۲ کیلوبایت) (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)(۷۸ مگابایت) (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)(۵۶۸ مگابایت) (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)  (۵۳۹ مگابایت) (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)   (۳۲۷ مگابایت) (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)  (۱ مگابایت)   (لینک کمکی)

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)  (۱ مگابایت)   (لینک کمکی)

منابع:

ورود به صفحه محاسبه ارزش معاملاتی تهران (مناطق ۲۲ گانه)

گردآوری کننده: احسان صادقیان، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران