کلیرکش

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

کلیرکش

۱- پاک کردن «کَش» مرورگر اینترنت اکسپلورر

Internet Options Icon

Internet Options

Windows XP

Start > Control Panel > Internet Options > General tab > Browsing history > Delete

Windows ۷

Start > Control Panel > Internet Options > General tab > Browsing history > Delete


۲- پاک کردن «کَش» سیلورلایت

Silverlight

Windows XP

Start > All Programs > Microsoft Silverlight > Microsoft Silverlight > Application Storage tab > Delete all

Windows ۷

Start > All Programs > Microsoft Silverlight > Microsoft Silverlight > Application Storage tab > Delete all


۳- پاک کردن فایل‌های غیرضروری سیستم

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی