قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۶۲ – کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. ​