مشخصات تابلوی جدید دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

مشخصات تابلوی جدید دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق

تابلوی دفاتر اسناد رسمی تابلوی دفاتر رسمی ازدواج تابلوی دفاتر رسمی طلاق

ابعاد مجاز برای نصب تابلو:
اندازه اول: طول ۱۲۰ سانتی متر عرض ۹۰ سانتی متر
اندازه دوم: طول ۲۴۰ سانتی متر عرض ۱۸۰سانتی متر
اندازه سوم: طول ۳۶۰ سانتی متر عرض ۲۷۰ سانتی متر
رزولوشن (Resolution): ۲۰۰ دی پی آی (Dpi) است.

رنگ زمینه تابلوها:
رنگ تابلوی دفتر اسناد رسمی c۶۰، k۳۰
رنگ تابلوی دفتر رسمی ازدواج c۸۰، y۱۰۰
رنگ تابلوی دفتر رسمی طلاق m۴۰، y۲۰ یا k۴۰

کادر دور تابلو:
استروک ۲۰px و با فاصله ۲ سانتی متر از طرفین تابلو و با رنگ کاملا سفید

زمینه تابلو:
آرم سازمان باید در زمینه تابلو (بک گراند) با رنگ کاملا سفید و با ۲۰ Opacity، دقیقا در وسط قرار گیرد و بزرگی آن باید طوری باشد که از بالا و پایین تابلو ۴ سانتی متر فاصله داشته باشد.

مشخصات آرم سازمان در بالای تابلو:
اندازه آرم بدون نوشته‌ها و با استروک دور آن باید با عرضی به اندازه ۷ سانتی متر باشد. نوشته قوه قضائیه باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه طوری باشد که از عرض خود آرم بزرگ‌تر نباشد. نقطه پایین آرم دقیقا بر روی تلاقی انحنای وسط آرم زمینه قرار می‌گیرد و نوشته قوه قضائیه در نقطه وسط نقطه‌های آرم زمینه قرار می‌گیرد. هر سه آیتم در راستای خط عمود باید تراز باشند.

مشخصات effects آرم به همراه نوشته‌ها:

: Drop shadow
Opacity: ۷۵
Angle: ۹۰
Distance: ۱۵
Spread: ۰
Size: ۱۰
Noise: ۰

: Strok
Size: ۳
Opacity: ۱۰۰
Color: K۱۰۰

مشخصات نوشته‌ها:
عنوان تابلو باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه باشد، رنگ کاملا سفید و نوشته تابلو از پایین ۲۵ سانتی متر ارتفاع دارد.
عنوان نام و شماره درج در تابلو باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه، رنگ کاملا سفید و هر کدام ۸ سانتی متر از سمت راست و چپ تا انتهای تابلو فاصله داشته باشند. ارتفاع آن‌ها نیز باید از پایین ۷ سانتی متر باشد.

مشخصاتeffects آرم به همراه نوشته‌ها:

: Drop shadow
Opacity: ۷۵
Angle: ۹۰
Distance: ۲۰
Spread: ۰
Size: ۱۰
Noise: ۰

منبع ۱: کانون سردفتران و دفتریاران، منبع ۲: کانون سردفتران و دفتریاران

مشخصات تابلوی جدید دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق

تابلوی مشخصات سران دفاتر و کارکنان

کد ۴۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی – مقتضی است به کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتریاران و کارکنان دفترخانه را مطابق نمونه پیوست با خط درشت و خوانا تکمیل و در محل کار بالای سر ھر یک از کارکنان دفترخانه اعم از سردفتر و غیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند.
مدیران کل و رؤسای واحدھای ثبتی باید نسبت به مراتب مراقبت مستمر داشته باشند و ھر آینه خلافی از این جھت به نظر رسید سریعاً گزارش نمایند.
بخشنامه شماره ۱۰/۵۸۴۰ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۲ سازمان ثبت

نمونه تابلوی دفتریار موضوع کد ۴۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

نمونه تابلوی دفتریار موضوع کد ۴۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی