معافیت مالیات بر درآمد حقوق

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

معافیت مالیات بر درآمد حقوق

کارمندان و سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

از قانون بودجه کشور

معافیت مالیات بر درآمد حقوق

عملکرد در سال معافیت کارمندان دفاتر

در فهرست مالیات حقوق

موضوع ماده ۸۴ ق. م. م

معافیت سردفتران و دفتریاران

در اظهارنامه مالیات مشاغل

موضوع ماده ۱۰۱ ق. م. م

۱۴۰۳ ماهانه: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۲ ماهانه: ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۱ ماهانه: ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۰ ماهانه: ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۹ ماهانه: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۸ ماهانه ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۷ ماهانه ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳۹۶ ماهانه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه: ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قوانین مرتبط

ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم: تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱– حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲– در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱– در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره ۲– در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.