پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۰ دقیقه

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، وکالت نامه اعم از مدنی یا دادگستری (در صورت وجود) و …) متقاضی (دارنده چک) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
 2. اصل چک
 3. اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (دریافت فرم تقاضای صدور اجرائیه چک) (دریافت فرم رسید تقاضانامه صدوراجراییه از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، منو راهنما ← فرم ها ← فرم های مربوط به تقاضانامه صدور اجراییه)
 5. فرم معرفی اموال برای بازداشت، توقیف و انسداد (در صورت وجود) (دریافت فرم)
 6. استعلام وضعیت ثبت نام دارنده چک (و وکیل وی) در ثنا (از طریق سامانه https://adliran.ir/Home/CheckPersonRegister)

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید (قانون اصلاح قانون صدور چک)

 

نکات مهم:

 • درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد و در مورد چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می آید.
 • تقاضای صدور اجرائیه صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت فوت، علیه وراث وی قابل پذیرش است و در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید.
 • در صورت تعدد صاحبان حساب، درخواست اجرای چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت، چک را امضاء نموده اند، قابل پذیرش می باشد.
 • دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل  دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

 

چکهای مورد تقاضا باید:

 1. صادره از شعب بانک های ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند (چکهای صادره از مؤسسات اعتباری مالی مجاز غیربانکی قابل پذیرش نیست)
 2. وعده دار نباشد.
 3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
 4. امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت نماید. در گواهینامه عدم پرداخت عبارت «مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 5. چکهای صادره از اشخاص حقوقی دارای امضاء و مهر شخص حقوقی باشند.
 6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک، مانع از پذیرش نمی باشد.
 7. تجربه شخصی: مشخصات برگشت زننده (دارنده چک) باید به طور کامل پشت چک قید شده باشد.

 

گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

 1. علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد. ← فقط به علت «کسر موجودی» قابل پذیرش است. به علت «عدم مطابقت امضاء» قابل پذیرش نیست.
 2. گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری (۹ رقمی) و مهر و امضای مسئول صندوق یا معاون بانک محال علیه باشد.
 3. مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.  ← در گواهینامه عدم پرداخت عبارت ««مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 4. گواهینامه معارض نباشد.
 5. تجربه شخصی: شماره داشته باشد (مستقل از کد رهگیری ۹ رقمی بانک مرکزی)
 6. تجربه شخصی: تاریخ صدور داشته باشد.
 7. تجربه شخصی: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، یا باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود و یا اگر وی دارای نام کاربری ثنا باشد، عبارت «صادرکننده چک دارای ثنا می باشد» قید شود.
 8. تجربه شخصی: در هر قسمت که به صورت چاپ شده نباشد و با خودکار اضافه شده باشد، مهر و امضاء شعبه الزامی است.

تقاضای صدور اجرائیه

از منو «خدمات ثبتی» وارد قسمت «تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه» شوید.

تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

در صفحه جدید، با ۳ گزینه مواجه خواهیم شد:

 1. جستجو یا ویرایش تقاضانامه های اجرائیه قبلی
 2. ایجاد تقاضانامه جدید
 3. رفع نقص تقاضانامه اجرائیه ارسال شده مطابق با هامش اداره اجرا

تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

گزینه «ایجاد تقاضانامه جدید» و در فیلد «نوع اجرائیه»، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه «ایجاد تقاضانامه» کلیک کنید.

نوع اجرائیه

نوع اجرائیه چک بلامحل

وارد محیط اصلی خواهید شد:

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه و علت تقاضای صدور اجرائیه

در صفحه «اطلاعات اصلی»، باید «واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه» را انتخاب و «علت تقاضای صدور اجرائیه» را وارد کنید.

واحدهای ثبتی قابل انتخاب، مطابق تصویر ذیل است که در خصوص چک بلامحل، برای تهران گزینه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صحیح است؛ ← در خصوص سایر شهرها، واحد اجرای شهر خود را انتخاب کنید:

واحدهای ثبتی

 • اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران: تخلیه، شارژ آپارتمان، عوارض شهرداری، نیابت و …
 • اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران: قرارداد بانکی (قراردادهای عادی بانک ها)
 • اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران: اسناد رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
 • اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران: چک بلامحل
 • اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران: مهریه

در فیلد «علت تقاضای صدور اجرائیه»، آنچه در گواهینامه عدم پرداخت قید شده را بنویسید. مثلاً: صدور گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به دلیل کسر موجودی


در صفحه «اشخاص» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

اشخاص تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

سمت اشخاص، حسب مورد، آیتم های ذیل است:

دارنده چک صادرکننده چک

دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) ← دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

صادرکننده چک همان شخصی است که در گواهینامه عدم پرداخت نام وی ثبت شده است.

در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید. اما چون در حال حاضر گزینه صاحب حساب در دسترس نیست، هر دو را تحت سمت صادرکننده وارد کنید.

کدپستی و نشانی را بدون بازیابی نشانی از شرکت پست، مطابق آنچه در گواهینامه عدم پرداخت قید شده، وارد کنید.

 • توجه: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، یا باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود و یا اگر وی دارای نام کاربری ثنا باشد، عبارت «صادرکننده چک دارای ثنا می باشد» قید شود.
 • توجه: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، بیش از یک نشانی قید شده، باید همه آن آدرس ها و کدپستی ها را وارد کنید.
 • توجه: در صورت تعدد چک های مورد تقاضا علیه بدهکار واحد، سردفتر مکلف است در قالب یک تقاضانامه، نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجراییه مبادرت نماید. بنابراین در این صورت تمام آدرس ها و کدپستی ها را (هرچند تکراری) وارد کنید.

نوع نشانی: متن سند (منظور از سند،گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه است)

نشانی


در صفحه «اطلاعات اسناد مرتبط» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

مستندات صدور تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

 • نوع سند: چک
 • شماره سند: شماره چک
 • تاریخ سند: تاریخ چک (تاریخ پرداخت چک)
 • بانک: بانک محال علیه
 • وجه چک: مبلغ چک!
 • واحد پولی: حسب مورد
 • تاریخ برگشتی بانک در مورد چک: تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ← برخی گواهی ها هم تاریخ صدور دارند، هم تاریخ تهیه! تاریخ صدور ملاک است.
 • شعبه بانک برگشت زننده چک: نام شعبه همراه با کد شعبه بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت
 • شماره گواهینامه: شماره گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه (با کد رهگیری ۹ رقمی اشتباه نگیرید؛ اون نیست!)
 • شرح متن و ظهر چک: هرآنچه در متن چک و یا ظهر چک (اگر داشت) نوشته شده را بنویسید؛ مثلا: چک شماره ….. مورخ ….. بانک …. شعبه …. کد ….. به موجب این چک مبلغ (به حروف) ….. ریال در وجه ….. یا به حواله کرد بپردازید.

نکته: در صورت تعدد چک های مورد تقاضا علیه بدهکار واحد، سردفتر مکلف است در قالب یک تقاضانامه، نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجراییه مبادرت نماید.


در صفحه «موضوعات لازم الاجرا» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

موضوعات لازم الاجرای تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

 • نوع موضوع لازم الاجرا: حسب مورد وصول وجه چک یا حق الوکاله (مشروط به باطل شدن تمبر مالی)
 • مبلغ: مبلغ چک (در مورد وصول وجه چک) یا مبلغ حق الوکاله طبق قرارداد وکالتنامه (در مورد حق الوکاله)
 • واحد اندازه گیری: حسب مورد
 • تاریخ مبنای محاسبات خسارت: چیزی وارد نکنید.
 • شرح: ضروری نیست.

حسب مورد می توانید در این صفحه چند آیتم وارد کنید.


در صفحه «متن تقاضانامه» می توانید (اجباری نیست؛ می تواند خالی باشد) متن را دقیقا مطابق متن تقاضانامه صدور اجرائیه که فرم خام آن توسط دفترخانه در اختیار متقاضی قرار گرفته و پس از تکمیل به شما ارائه شده وارد کنید. درخواست مطالبه خسارت و حق الوکاله و درخواست توقیف اموال (با معرفی آنها) و … نیز در همین قسمت وارد خواهد شد. بهتر است برای این فرم «شماره و تاریخ» در دفتر اندیکاتور اختصاص داده و در بالای فرم نوشته شود.

تقاضای صدور اجرائیه چک

متن تقاضانامه صدور اجرائیه (چک)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تقاضای صدور اجرائیه چک

سردفتر محترم اسناد رسمی شماره ….. شهرستان …..

نظر به اینکه چک/چک های شماره: ….. مورخه: ….. به مبلغ ….. ریال عهده بانک: ….. شعبه: ….. توسط (صادرکننده): ….. فرزند: ….. تاریخ تولد/ثبت: ….. شماره/شناسه ملی: ….. شماره شناسنامه/ثبت: ….. صادره/ثبت شده: ….. بنشانی: ………. کدپستی: ….. شماره همراه: ….. صادر و طبق گواهی عدم پرداخت مورخه: ….. بانک، بلامحل اعلام شده است، لذا اینجانب ….. فرزند: ….. شماره ملی: ….. تاریخ تولد: ….. بنشانی: ………. کدپستی: ….. شماره همراه: ….. بعنوان: شخصاً/نماینده حقوقی/وکیل ….. ، تقاضای صدور اجرائیه بابت مطالبه مبلغ: ….. ریال را دارم.


در صفحه «پیوست ها» مدارک مورد نیاز را پیوست تقاضانامه کنید. دقت کنید در هر صفحه، ۵ آیتم نمایش داده می شود و مابقی پیوست ها به صفحات بعدی منتقل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز تقاضای صدور اجرائیه (چک)

مدارکی که باید به کمک گزینه «فایل» پیوست شوند:

 • چک ← ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» به رنگ قرمز
 • ظهرچک
 • گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه
 • تقاضانامه صدور اجرائیه
 • شناسنامه و کارت ملّی
 • وکالتنامه (در صورت وجود)
 • تقاضای شناسایی اموال (در صورت وجود)
 • تقاضای توقیف اموال (در صورت وجود)

مدارک مورد نیاز

 • شماره مدرک: منظور شماره خود مدرک (مثلاً شماره کارت ملی) نیست. به ترتیب درج، شماره ۱ ، ۲ ، ۳ الی آخر بزنید.
 • تاریخ مدرک: می توانید گزینه «تاریخ ندارد» را انتخاب کنید.
 • نوع اصلی سند یا پیوست: غیرفعال
 • نوع فرعی: منظور نوع مدرک است. چک و شناسنامه و کارت ملی، هرکدام عنوان جداگانه دارند.
 • جلد پرونده: ضروری نیست.
 • سایر اطلاعات: ضروری نیست.

حداکثر سایز هر مدرک: ۲۰۰ کیلوبایت ، حداقل رزولوشن ۱۰۰ dpi

مهر پذیرش اجرا شد

نمونه مهر پذیرش اجرا شد در ابعاد ۴ در ۱.۵ به رنگ قرمز


صفحه «هزینه ها»

عملیات پرداخت هزینه تقاضای صدور اجرائیه (چک)

پس از کلیک بر روی «شروع عملیات پرداخت هزینه»، شناسه قبض پرداختی اختصاص خواهد یافت.

برای پرداخت آن، وارد سامانه پرداخت اینترنتی شناسه ها به نشانی http://ipg.ssaa.ir خواهیم شد.

سامانه پرداخت هزینه تقاضای صدور اجرائیه (چک)

پس از پرداخت، اطلاعات به صورت خودکار در صفحه هزینه ها بارگزاری خواهد شد. اگر اعمال نشده بود، مجددا وارد قسمت «شروع عملیات پرداخت هزینه» شوید تا اطلاعات تراکنش اعمال شود.


صفحه «تأیید و ارسال»

ارسال تقاضای صدور اجرائیه (چک) به اداره اجرا

اخذ اثر انگشت هر شخصی که حضور دارد.

و در نهایت «تأیید نهایی و ارسال به اداره اجرا» که نیاز به توکن دارد. پس از تأیید، گزینه «چاپ نهایی تقاضانامه اجرائیه» فعال شده که باید آن را چاپ کرده و پس از مهر و امضاء تحویل متقاضی دهید.


انواع پیامک های ارسالی از شماره ۵۰۰۰۲۷۰۶ پس از پذیرش

تقاضانامه صدور اجراییه با کد رهگیری … ارسالی از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۸ تهران استان تهران در تاریخ … توسط اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران دریافت شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای رفع نقص از نوع «مواد قانونی رعایت نشده باشد.» مربوط به اجرائیه شماره … به اداره ثبت واحد اجرا مراجعه نمایید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تقاضانامه صدور اجراییه با کد رهگیری … توسط اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۸ شهر تهران استان تهران به دلیل … عودت گردید. در صورتی که علت نقص و عودت متوجه شما می باشد ظرف مدت ۲۴ ساعت بدون نوبت با ارائه کارت ملی به دفترخانه فوق جهت تکمیل و رفع نقص مدارک مراجعه فرمایید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای اطلاع از وضعیت پرونده اجرایی به شماره … و با رمز پرونده … به سایت ejra.ssaa.ir مراجعه فرمایید. شماره بایگانی پرونده … است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پرونده اجرایی به شماره مکانیزه … در تاریخ … در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران تشکیل شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اجرائیه مربوط به پرونده اجرایی شماره … در مورخ … به مدیون ابلاغ شد. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در خصوص پرونده اجرایی شماره … مقتضی است نحوه وصول طلب خود را کتباً به دفترخانه پذیرش تقاضانامه اعلام نمایید. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بستانکار محترم، در خصوص درخواست شما برای پرونده اجرایی شماره …، جهت انتخاب از لیست اموال شناسایی شده بدهکار به واحد اجرای مربوطه مراجعه نمایید. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق اطلاع رسانی پرونده اجرا


سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران


نشانی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزاحسنی


«این صفحه با کسب تجربه ای جدید، بروزرسانی خواهد شد»

با تشکر از دوستان و همکاران عزیزم

جناب آقای شعبانیان و جناب آقای باهری

که تهیه این راهنما بدون کمک ایشان میسر نبود