گواهی امضاء

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

گواهی امضاء

ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵: دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده ۳۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۱/۱/۱۰: سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود.

ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۱/۱/۱۰: … پ – تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است: … ۱۰ – صدور گواهی امضاء اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛ …

بند ۸۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی:
الف: سردفتران باید از گواهی امضای اوراقی که متن آن به زبان خارجی است قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خودداری و در صورت اخذ ترجمه رسمی عنوان آن را از قبیل (وکالت نامه – افرازنامه – دعوت نامه و غیره) در عبارت گواهی قید و در هر مورد که گواهی امکان پذیر باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و کلیه تشریفات را انجام و پس از امضاء متقاضی آن را گواهی نمایند.
ب: سردفتران باید در موقع گواهی امضاء مفاد بند ۲ از ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۸ را رعایت نمایند.
ج: گواهی اثر انگشت افراد بی‌سواد به منزله گواهی امضاست.

اصلاحی فراز ۱۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال ۱۳۴۹

ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۸ – دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته‌های مالی نیستند، مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
در مورد تصدیق صحت امضاء مواد ۶۴ و ۶۶ و۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم‌الرعایه است.


مدارک مورد نیاز برای گواهی امضاء دریافت گذرنامه (پاسپورت)

(رضایت نامه خروج از کشور همسر) (رضایت نامه خروج از کشور فرزندان)

  • فرم درخواست گذرنامه (از دفاتر پلیس + ۱۰ تهیه و تکمیل کنید)
  • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی رضایت دهنده (حسب مورد شوهر یا ولی یا قیم)
  • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی گذرنامه
  • نیازی به حضور متقاضی گذرنامه (زوجه یا فرزندان) نیست

ماده ۱۸ قانون گذرنامه – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۱ – اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
۲ – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
۳ – زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.


مدارک مورد نیاز برای گواهی حصر وراثت

  • فرم درخواست انحصار وراثت
  • ارائه اصل کارت ملی به همراه آدرس، کدپستی ۳ نفر شاهد و حضور آنها
  • گواهی فوت (جهت درج تاریخ دقیق و محل فوت)

مقررات مربوط به گواهی
در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:
الف) در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
ب) در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز ۵ سال در صورت جنایی بودن و ۲ سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.
پ) در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

مجازات گواه دروغ
ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

جستجوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در همین خصوص مطالعه کنید: نحوه و مأخذ محاسبه مالیات بر ارث


گواهی امضاء

توجه داشته باشید که دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران، متصدی صدور گواهی امضاء الکترونیک (توکن) نیست

لیست دفاتر اسنادرسمی متصدی صدور گواهی امضای الکترونیک