بخشنامه در خصوص بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران در خصوص بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

شماره: ۱۰۱/۸۸/۶۷۵۷۶

تاریخ : ۱۳۸۸/۰۶/۰۸

کلیه واحدهای ثبتی اداره کل ثبت استان تهران

سلام علیکم

نظر به اینکه طبق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند پس از اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل و حصول اطمینان به مطابقت مشخصات مالک و ملک مندرج در سند مالکیت با دفتر املاک و بلامانع بودن موضوع معامله و رعایت سایر مواد این قانون و آیین‌نامه آن نسبت به تنظیم اسناد رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید نمایند.
از طرفی به موجب بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی دفاتر اسناد رسمی باید در مواقعی که به منظور انجام معامله وضعیت ثبتی و بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد معامله را استعلام می‌نمایند فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت که به وسیله ذی‌نفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار می‌گیرد را به منظور تکمیل سلسله ایادی دفتر املاک و انجام عملیات داده آمایی ضمیمه استعلام به واحد ثبتی ارسال نمایند.
اینک که مقرر گردیده پاسخ استعلام‌های واصله از سوی دفاتر اسناد رسمی با استفاده از نرم‌افزار و با درج بازداشت یا عدم بازداشت و نام آخرین مالک یا مالکین و قید این جمله که معاملات مندرج در ستون انتقالات سند مالکیت کلاً در دفتر املاک ثبت شده و یا ثبت دفتر املاک مطابقت دارد تنظیم گردد.
بدین‌وسیله در اجرای بند 299 مرقوم و ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام تأکید و در صورتی که ستون نقل و انتقالات سند مالکیت سفید باشد و مالک برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام کتباً عدم انجام معامله را گواهی و تأیید نماید احتیاج به ارسال فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت نمی‌باشد.
بدیهی است ادارات ثبت در قبال پاسخ به استعلامیه‌هایی که بدون فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت ارسال می‌شود تکلیفی ندارد و مسؤولیت تأخیر متوجه شخص سردفتر خواهد بود.

حمیدرضا آدابی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران

از طرف   خوشنویسان

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر در ادامه مطلب

بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران در خصوص بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی

بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران در خصوص بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

 


 

بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی: بطوریكه اطلاع دارند اغلب واحدهای ثبتی بعللی موفق نشده اند كلیه خلاصه معاملات ثبت شده را در دفاتر املاك ثبت نمایند و بهمین مناسبت بی ترتیبی و مشكلاتی جهت انتقال گیرندگانی كه برای صدور و اخذ سند مالكیت مورد انتقال به واحدهای ثبتی مراجعه مینمایند ایجاد میشود بنابراین برای رفع این محظور دفاتر اسناد رسمی باید همكاری بیشتری در اینمورد با واحدهای ثبتی مبذول دارند و در مواقعی كه نسب به املاك ثبت شده بمنظور انجام معامله بازداشت یا عدم بازداشت ملك مورد معامله استعلام میشود فتوكپی یا رونوشت سند مالكیت را كه بوسیله ذینفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار میگیرد ضمیمه استعلام نموده به واحد ثبتی ارسال نمایند و ادارات ثبت فوراً ستون خلاصه معاملات سند در دفتر املاك ثبت نشده باشد نسبت به ثبت آن در دفتر املاك اقدام نموده و سپس با قید این جمله كه معاملات مندرج در ستون معامله سند مالكیت كلاً در دفتر املاك ثبت شده است به صدور پاسخ استعلام مباردت نمایند در صورتیكه ستون نقل و انتقالات سند مالكیت سفید باشد و مالك برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام كتباً عدم انجام معامله قبلی را گواهی و تأیید نمایند احتیاجی به ارسال فتوكپی یا رونوشت سند مالكیت ندارد انتظار دارد با اجرای این دستور در تكمیل دفاتر املاك اقدام نمایند تا مشكلات مراجعه كنندگان مرتفع گردد.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.