شیوه ‏نامه بهره‏ برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء

در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و مواد ۵ و ۱۳ آئین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۹۵/۱/۲۲ مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیرساخت و نرم‌افزارهای موردنیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب را مطالعه کنید

شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء

در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و مواد ۵ و ۱۳ آئین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۹۵/۱/۲۲ مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیرساخت و نرم‌افزارهای موردنیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ دفتر الکترونیک گواهی امضاء در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این تاریخ، ثبت گواهی امضاء صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت در دفتر دست‌نویس گواهی امضاء ممنوع است.

ماده ۲- سردفتر مکلف است قبل از بهره‌برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین گواهی امضای ثبت شده در دفتر را مسدود نموده و اطلاعات گواهی امضای مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست‌نویس گواهی امضاء، در «فرم بهره‌برداری از دفتر الکترونیک» که در سامانه تعبیه شده، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، صحت آن را تأیید نماید.

تبصره ۱- سردفتران مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست‌نویس بوده و هرگونه حذف، اضافه یا تغییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد ۶۲ و ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

تبصره ۲- روسای واحدهای ثبتی مکلفند با همکاری کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، با ایجاد گروه‌های بازرسی مشترک، بر اساس چک لیست تنظیم شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست‌نویس گواهی امضاء و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره‌برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأیید نمایند.

ماده ۳- سردفتر مکلف است برای تنظیم گواهی امضاء، پس از احراز هویت متقاضی، نسبت به فراخوانی «فرم تنظیم گواهی امضاء» در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و اطلاعات لازم را در سامانه وارد نماید.

ماده ۴- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه، اثرانگشت شخصی که امضای وی گواهی می‌شود و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن‌ها در دفتر الزامی است را صرفاً از طریق سامانه، اخذ و در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره- شیوه اخذ اثرانگشت تابع مقررات ذکر شده در ماده ۴ شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ شماره ۹۵/۱۰۵۷۵۸ می‌باشد.

ماده ۵- اخذ امضاء و اثرانگشت اشخاص مرتبط با گواهی امضاء، در خارج از محل دفترخانه ممنوع است. در خصوص زندانیان و بیماران، مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده ۶- در مواردی که حضور افرادی نظیر معتمد، معرف، مترجم و امثالهم به موجب مقررات الزامی است، سردفتر مکلف است اطلاعات مربوط به این افراد را در قالب اقلام اطلاعات هویتی تعبیه شده در سامانه، ثبت و ارتباط آن‌ها را با اشخاص متقاضی گواهی امضاء معین نموده و اثرانگشت آن‌ها را در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره- ثبت اطلاعات هویتی اشخاص مرتبط با گواهی امضاء در بخش توضیحات ممنوع است.

ماده ۷- سردفتر مکلف است پس از ثبت اثرانگشت اشخاص مرتبط با گواهی امضاء در سامانه و اخذ امضای متقاضی بر روی برگ گواهی امضاء و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه و امضاء سردفتر، در قسمت «تصویر گواهی امضاء» نسبت به اسکن آن بر اساس استاندارد تعریف شده در سامانه اقدام نماید.

ماده ۸- پس از اخذ اثرانگشت اشخاص و ثبت تصویر برگ گواهی امضاء در سامانه، سردفتر مکلف است با امضای الکترونیک خود، گواهی امضاء را تأیید نهایی نموده و شناسه یکتای مربوط را از سامانه دریافت نماید.

ماده ۹- سردفتر مکلف است پس از تأیید گواهی امضاء، شناسه یکتا و رمز تصدیق و شماره ترتیب اختصاص داده شده توسط سامانه را بر روی برگ گواهی امضاء به صورت دستی درج نماید. اطلاعات مذکور پس از تأیید نهایی سردفتر از طریق پیام کوتاه، توسط سامانه برای متقاضی ارسال می‌گردد.

ماده ۱۰- سردفتر مکلف است نسخه PDF گواهی امضاءهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه ذخیره و نگهداری نماید.

ماده ۱۱- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک ثبتی، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.

احمد تویسرکانی

معاون رییس قوه قضاییه و

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.