اجرای تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و نظریه کمیسیون حقوقی کانون

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

اجرای تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و نظریه کمیسیون حقوقی کانون

اجرای تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه و نظریه کمیسیون حقوقی کانون

تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه: ایثارگران در پرداخت هزینه های حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش ، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می باشند.

اجرای تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه و نظریه کمیسیون حقوقی کانون

نظر کمیسیون حقوقی کانون درخصوص تخفیف حق‌الثبت اسناد ایثارگران

نظر كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران درخصوص تخفيف حق‌الثبت اسناد ايثارگران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با عنايت به سوالات مكرر همكاران دفاتر اسناد رسمي در خصوص كيفيت اجراي تبصره بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ (تخفيف حق‌الثبت اسناد ايثارگران) مراتب در جلسه مورخ 96/2/12 كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران مطرح و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:

«نظر به اين كه مطابق تبصره الحاقي به ماده 3 مكرر قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران مقرر گرديده است: ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوقي دولتي مربوط به خريد و فروش،‌ ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد معافيت برخوردار مي‌باشند.

اولاً با عنايت به حكم كلي ماده ۳ مكرر قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران كه ناظر به پرداخت تسهيلات خريد مسكن به گروهي از ايثارگران مي‌باشد و توجه به محل الحاق تبصره و همچنين قيد عبارات مسكن در پايان مصاديق معاملات مشمول تخفيف، معافيت از حق‌الثبت با ملاحظه ماده 133 قانون ثبت و بخشنامه موضوع كد 819 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي صرفاً ناظر به فروش املاك با كاربري مسكوني و وام خريد و ساخت مسكن مربوط به ايثارگر است و قابل تعميم به ساير معاملات و از جمله معاملات اموال منقول نمي‌باشد.

ثانياً قطع نظر از تعريف ايثارگر در بند الف ماده يك قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران و محدود شدن مصاديق آن به «شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير،‌ آزاده و رزمنده» توجهاً به حكم مقرر در ماده 3 مكرر، جانبازان بالاي 25%‌‌، آزادگان، فرزندان و همسران و والدين شهدا و فرزندان جانبازان بالاي 70% مشمول تخفيف تلقي و ساير ايثارگران از جمله رزمندگان از شمول حكم خارج مي‌باشند.

ثالثاً احراز شرايط ايثارگري با توجه به مدارك ارائه شده با سردفتر است مگر مواردي كه احراز آن جز از طريق گواهي هاي صادره از مرجع بنياد شهيد و امور ايثارگران يا ساير مراجع ذيصلاح ميسر نباشد.

رابعاً با توجه به صراحت عبارت «حقوق دولتي» در تبصره الحاقي،‌ معافيت مقرر علاوه بر حق الثبت شامل ماليات بر ارزش افزوده نيز مي‌باشد.»


نظر امور اسناد

دفتر اسناد رسمی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.