تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۶

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۶

تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1396 تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال 1396

پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۲ مورخ ۹۴/۵/۱۲ ، موضوع تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۶، بدینوسیله با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، حق التحریر تنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابذل و بذل مدت، فسخ نکاح و همچنین صدور اجرائیه و اخطاریه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

ثبت واقعه ازدواج = ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت واقعه طلاق رجعی = ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت واقعه طلاق بائن = ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
صدور اجرائیه = ۴۰۰/۰۰۰ ریال
صدور اخطاریه ۳۰۰/۰۰۰ ریال
تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق = ۳۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح = ۵۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره ۱- مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه و اسناد مربوط طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود.

تبصره ۲- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره ۳- پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۴۳۶۹۸ مورخ ۹۶/۳/۶ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( چهارصد هزار ریال، طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلف به نظارت برحسن اجرای بخشنامه خواهند بود.

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضاییه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.