مرجع پاسخ استعلامات جهاد کشاورزی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مرجع پاسخ استعلامات موضوع بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد؛ در مورد استعلامات مرتبط با سایر قوانین، مرجع استعلام، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد

ادامه مطلب را مطالعه کنید

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ امور اسناد

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

سلام علیکم

احتراماً تصویر نامه شماره ۰۲۰/۲۳۰۴۵ مورخ ۹۹/۹/۲۵ وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص موضوع استعلام دفاتر اسناد رسمی مربوط به بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن جهت ابلاغ به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه به پیوست ارسال می‌گردد.

مهدی اقبال – معاون امور اسناد


نامه شماره ۰۲۰/۲۳۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ وزیر جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر خدائیان

معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام،

با عنایت به تمرکز امور تثبیت و اخذ اسناد اراضی ملی موضوع قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و همچنین قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری) به استخضار می رساند، مرجع پاسخ استعلامات موضوع بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد.

در ضمن، در مورد استعلامات مرتبط با سایر قوانین مورد عمل نظیر: مقررات اصلاحات ارضی – کشت موقت، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که مشمول مقررات موات و ملی شدن جنگلها و مراتع نمی باشد، مرجع استعلام، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد.

کاظم خاوازی – وزیر جهاد کشاورزی

مرجع پاسخ استعلامات موضوع بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد؛ در مورد استعلامات مرتبط با سایر قوانین مرجع استعلام، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد

مرجع پاسخ استعلامات موضوع بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد؛ در مورد استعلامات مرتبط با سایر قوانین مرجع استعلام، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد

قوانین مرتبط:

بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

مرجع پاسخ استعلامات جهاد کشاورزی
این نوشته در قوانین و مقررات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.