راهنمای تصویری کارتابل بخشنامه های ثبتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

راهنمای تصویری کارتابل بخشنامه های ثبتی

برای جستجوی بخشنامه های ثبتی و مشاهده آنها ، وارد کارتابل بخشنامه های ثبتی شوید:

با کلیک بر روی کارتابل بخشنامه های ثبتی ، پنجره زیر نمایش داده می شود:

بر حسب مورد وارد پنجره مورد نظر شوید. در این راهنما ما بدنبال بخشنامه ای در خصوص پلاک ثبتی مشخصی هستیم (در صورت وجود)

لذا برای مثال وارد پنجره مشخصات ملک خواهیم شد:

پلاک ثبتی را وارد می کنیم:

با کلیک بر روی گزینه جستجو ، نتایج جستجو نمایش داده می شود:

در این راهنما برای پلاک ثبتی ای که وارد شده ، فقط یک بخشنامه پیدا شده است. برای دریافت و مشاهده بخشنامه ، روی سطر مورد نظر دو بار کلیک می کنیم:

با کلیک بر روی گزینه Open ، بخشنامه نمایش داده خواهد شد.

می توانید با انتخاب گزینه Save ، بخشنامه را در کامپیوتر ذخیره کنید.

Report

تهیه کننده: احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

post 424