راهنمای تصویری کارتابل بخشنامه های ثبتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

راهنمای تصویری کارتابل بخشنامه‌های ثبتی

برای جستجوی بخشنامه‌های ثبتی و مشاهده آنها، وارد کارتابل بخشنامه‌های ثبتی شوید:

دفتر اسناد رسمی

با کلیک بر روی کارتابل بخشنامه‌های ثبتی، پنجره زیر نمایش داده می‌شود:

دفتر اسناد رسمی

بر حسب مورد وارد پنجره مورد نظر شوید. در این راهنما ما بدنبال بخشنامه‌ای در خصوص پلاک ثبتی مشخصی هستیم (در صورت وجود)

لذا برای مثال وارد پنجره مشخصات ملک خواهیم شد:

دفتر اسناد رسمی

پلاک ثبتی را وارد می‌کنیم:

دفتر اسناد رسمی

با کلیک بر روی گزینه جستجو، نتایج جستجو نمایش داده می‌شود:

دفتر اسناد رسمی

در این راهنما برای پلاک ثبتی‌ای که وارد شده، فقط یک بخشنامه پیدا شده است. برای دریافت و مشاهده بخشنامه، روی سطر مورد نظر دو بار کلیک می‌کنیم:

دفتر اسناد رسمی

با کلیک بر روی گزینه Open، بخشنامه نمایش داده خواهد شد.

می‌توانید با انتخاب گزینه Save، بخشنامه را در کامپیوتر ذخیره کنید.

دفتر اسناد رسمی

Report

تهیه کننده: احسان صادقیان، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

post ۴۲۴