قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوط

به آزمون حقوقی « قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوط » خوش‌آمدید

در مواردی که محاکم دادگستری رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می‌شود، به ترتیب سردفتر پس از وصول کدام حکم، باید مراتب را در سوابق ثبت سند منعکس و امضا نماید؟

در سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، هنگام امضای سند معامله، چه جمله‌ای باید از طرف متعاملین در زیر نسخه پشتیبان قید شود؟

چه اشخاصی را می‌توان به سردفتری دفتر اسناد رسمی تعیین کرد؟

کدام‌یک از مشاغل زیر، منافی شغل سردفتری و دفتریاری دفترخانه اسناد رسمی است؟

کدام‌یک از اقدامات زیر توسط سردفتر، جعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود؟

سردفتر اسناد رسمی در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف به رعایت کدام مورد زیر است؟

آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی، با تائید کدام مرجع زیر، قابل اجراست؟

در کدام مورد، سردفتر و دفتریار موظف است از تنظیم و ثبت اسناد مراجعین خودداری کند؟

ملکی در جریان ثبت است. در موقع تنظیم سند انتقال، سردفتر اسناد رسمی مکلف به قید کدام مورد زیر، در سند تنظیمی است؟

آیا می‌توان سند انتقال غیرمنقول به عنوان خریدار، برای تبعه‌ای ایرانی که ترک تابعیت کرده است، تنظیم کرد؟

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.