فتوکپی شارپ

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

SHARP AR-5516 Service Manual

SHARP AR-5520 Service Manual

دفتر اسناد رسمی

 


 

مواد مصرفی دستگاههای فتوکپی شارپ دیجیتال شامل تونر، دولوپر و درام

دفتر اسناد رسمی

  1. تونر کارتریج (سیاه) ← SHARP AR-021ET
  2. دولوپر ← SHARP AR-205CD
  3. درام کیت ← SHARP AR-205DR

 


دفتر اسناد رسمی

نگهداری

بررسی مجموع تعداد خروجی

مجموع تعداد خروجی ، مجموع تعداد کپی ، مجموع تعداد اسکن

Checking The Total Output Count

Checking The Total Output Count

 

بررسی سطح تونر

Checking The Toner Level

Checking The Toner Level

Toner cartridge life

Toner cartridge life

 

تمیز کردن شیشه سند و پوشش سند

Cleaning The Document Glass and Document Cover

Cleaning The Document Glass and Document Cover

 

تمیز کردن شیشه اسکن اصلی (فقط زمانی که SPF/RSPF نصب شده باشد)

Cleaning The Orginal Scannings Glass

Cleaning The Orginal Scannings Glass

 

تمیز کردن غلتک تغذیه کاغذ سینی بایپس (سینی کناری)

دفتر اسناد رسمی

Cleaning The Bypass Tray Paper Feed Roller

Cleaning The Bypass Tray Paper Feed Roller

 

تمیز کردن شارژر انتقال

دفتر اسناد رسمی

Cleaning The Transfer Charger

Cleaning The Transfer Charger

 


 

دفتر اسناد رسمی

کدهای خطا

SHARP AR-5516 Trouble code list

SHARP AR-5516 Trouble code list

 


 

شبیه سازی (کد دهی)

ورود به شبیه سازی – خروج از شبیه سازی

SHARP AR-5516 Simulations

SHARP AR-5516 Simulations

 

فهرست شبیه سازی

SHARP AR-5516 List of simulations

SHARP AR-5516 List of simulations

 


درایور Sharp AR-5516


نرم افزار Sharp AR-5516


لینک های مرتبط


SHARP AR-M160 Service Manual

SHARP AR-M205 Service Manual

دفتر اسناد رسمی

 


 

مواد مصرفی دستگاههای فتوکپی شارپ دیجیتال شامل تونر، دولوپر و درام

دفتر اسناد رسمی

  1. تونر کارتریج (سیاه) ← SHARP AR-202ET
  2. دولوپر ← SHARP AR-202CD
  3. درام کیت ← SHARP AR-202DR

 


دفتر اسناد رسمی

نگهداری

بررسی مجموع تعداد خروجی

مجموع تعداد خروجی ، مجموع تعداد کپی ، مجموع تعداد اسکن

Checking The Total Output Count

Checking The Total Output Count

 

بررسی سطح تونر

 

Checking The Toner Level

Checking The Toner Level

 

تمیز کردن شیشه سند و پوشش سند

دفتر اسناد رسمی

 

تمیز کردن غلتک تغذیه کاغذ سینی بایپس (سینی کناری)

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

 

تمیز کردن شارژر انتقال

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


رفع خطاهای متداول:

H4:

از راست به چپ:کلید مربع>کلید INTERRUPT>کلید C>کلید INTERRUPT>عدد ۱۴>کلید START (کپی گرفتن)