قانون بودجه

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک ، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد.