دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم

در اجرای تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر می دارد ” به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی ، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال اخذ و بحساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ” با عنایت به نامه شماره ۵۵/۵۹۱ مورخ ۹۴/۱/۹ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور مبنی بر افتتاح حساب متمرکز سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۲۴۰۰۸ تحت عنوان ” رابط تمرکز وجوه درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ” به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزد شعبه ثبت کل کد (۳۰۱) در مرکز و پیرو رونوشت نامه شماره ۹۴/۶۳۰ مورخ ۹۴/۱/۱۰ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها دستور فرمائید ، ضمن هماهنگی با نمایندگی خزانه در آن استان به قید فوریت نسبت به افتتاح حساب رابط استانی با عنوان فوق اقدام و شماره حساب مفتوحه را جهت بروز رسانی نرم افزار سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی (pos) به ذیحسابی و دفتر برنامه و بودجه سازمان اعلام تا تمهیدات لازم جهت اجرایی نمودن تبصره مذکور صورت پذیرد.

مقتضی است کمافی السابق نسبت به وصول یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تعرفه مصوب موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۸ و واریز آن بحساب ذیربط اقدام و علاوه بر آن تا زمان بروز رسانی نرم افزاری سیستم پرداخت الکترونیکی مطابق شماره حساب آن استان ، تعرفه موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری (مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال در مناطق شهری و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال در مناطق روستایی) را از طریق گزینه فعال شده بر روی (pos) منصوبه در دفترخانه اخذ و واریز نمائید. کنترل و ارسال آمار درآمدهای مذکور تا زمان فراهم شدن امکان گزارش گیری سیستمی ، مورد تاکید می باشد.

سهراب عزیزاللهی

معاون توسعه مدیریت و منابع

منبع: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

ادامه مطلب را مطالعه کنید

دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1394

دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1394

دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1394

دستورالعمل واریز هزینه استعلام موضوع تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1394

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.