تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، چاپ روزنامه رسمی شد

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در ادامه مطلب

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

منبع: روزنامه رسمی کشور

منبع: روزنامه رسمی (اصلاحیه)

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


اسناد غیرمالی

واحد تعرفه
وکالتنامه‌های فروش یا انتقال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
سایر وکالتنامه‌ها ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تنفیذنامه، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد، اقاله ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیرمنقول مانند زمین، آب و قطعه تفکیکی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق‌های مربوط به آنها تنظیم می‌شود. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
وقف نامه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
وصیت نامه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تعویض یا ضم وثیقه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
سایر اسناد غیرمالی ۸۰۰٫۰۰۰ ریال

سایر خدمات ثبتی

واحد تعرفه
فک رهن یا فسخ سند ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
صدور اجرائیه هر اجرائیه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
صدور اخطاریه هر نفر ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۶۰٫۰۰۰ ریال
تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد هر برگ ۵۰٫۰۰۰ ریال
صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر ۵۰۰٫۰۰۰ ریال
گواهی امضاء هر امضاء ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ استعلامات هر نسخه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران: میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود…


تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.