دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در ارسال اسناد وکالتی (بلاعزل) به سازمان امور مالیاتی ندارند

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

تکلیف ارسال اسناد وکالتی (بلاعزل) از دفاتر اسناد رسمی ساقط شد و فعلا این دفاتر تکلیفی در ارسال این اسناد به سازمان امور مالیاتی ندارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هفته گذشته از همکاران خواسته شده بود که تا روز یکشنبه ۹۵/۲/۵ از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امور مالیاتی خودداری کنند.

با توجه به توافقات اولیه به دست آمده در جلسات متعدد با سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی،‌ مقرر شده بود کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصویر اسناد وکالت (تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

در این راستا به دنبال تشکیل جلسات هماهنگی مشترک و تبادل نظر درخصوص تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم،‌ لوح فشرده از کلیه اسناد وکالتی(بلاعزل) تنظیمی در فروردین ماه ۱۳۹۵ به تفکیک دفاتر اسناد رسمی هر استان از سوی این کانون تهیه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و تکلیف دفاتر در این رابطه منتفی شده است.

پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران​

براساس اعلام دارایی نیازی به ارسال فتوکپی برابر با اصل وکالتنامه های بلاعزل نیست

دفتر اسناد رسمی

۲۳۰/۳۱۱۳۹/د

۱۳۹۵/۰۸/۱۱

ندارد

بسمه تعالی

سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل”

معاونت مالیاتهای مستقیم

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

ب سلام و احترام

با عنایت به پیگیری های به عمل آمده توسط ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۸۷) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در خصوص دریافت یک نسخه از اسناد تنظیمی وکالتی (بلاعزل) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی از دفاتر اسناد رسمی، به آگاهی می رساند از آنجائیکه اطلاعات مذکور بصورت الکترونیکی توسط دفاتر اسناد رسمی در سامانه هائی که در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد درج می شود، به منظور سهولت در اجرای تکلیف قانونی مذکور و استفاده بهینه از اطلاعات الکترونیکی و نیز کاهش مکاتبات کاغذی، وفق مذاکره و تفاهم به عمل آمده بین سازمان متبوع، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران، ترتیبی اتخاذ گردیده تا اطلاعات موصوف مربوط به کل دفاتر اسناد رسمی کشور به صورت ماهیانه از طریق سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط کانون دریافت و در قالب الکترونیکی در اختیار سازمان متبوع قرار گیرد، که این امر تاکنون به انجام رسیده است.

این معاونت نیز با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات درصدد بوجود آوردن امکان بهره برداری از اطلاعات دریافتی از طریق بارگزاری اطلاعات مذکور در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی می باشد. لذا بدینوسیله اعلام می گردد ضرورتی به پیگیری دریافت اطلاعات ذیربط از ناحیه هر یک از ادارات کل امور مالیاتی و یا واحدهای مالیاتی آنها و نیز ارسال اطلاعات کاغذی از سوی دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

بدیهی است در صورتیکه سازمان ثبت اسناد و املاک و یا کانون سردفتران و دفتریاران به تفاهم نامه و تکالیف مقرر اقدام ننمایند مراتب به اطلاع ادارات کل امور مالیاتی به منظور پیگیری اجرای تکالیف قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید./۲۸-۱۴ ۱۶۹/۴۰

نادر حجتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 


 

ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات موردقبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.
آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.